Album

  • Chorągiew wotywna rodziny Moniaków

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011083, IHSUJ P 011084. Verso odbitki: pieczęć „TADEUSZ / PRZYPKOW: / SKI FECIT”; adnotacje ołówkiem: „Zubrzyca Górna”, „Dodatek / obtraw ...
  • Puławy, pałac Czartoryskich, przekrój boczny przyziemia, gabinet do picia kawy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007365”. ...
  • Matka Boska Bolesna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008233. Recto odbitki: retusz szarą farbą. Verso odbitki: adnotacja kredką "+"; adnotacje ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 0082324, [wymazana] "[...]nedy ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading