Album

  • Mostek w parku pałacowym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000293”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białystok. / Park Branickich. / Mostek z Delfinem.”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII ...
  • Epitafium Rafała Jakuba

    Verso kartonu: adnotacja atramentem „Przeworsk”; adnotacje ołówkiem: „184 / Fot. ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki UJ”, „Przeworsk”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / ...
  • Ukrzyżowanie

    Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008655”, „Szczyrzyc.”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading