Album

  • Cerkiew greckokatolicka

    Na kartonie verso: nr inw. [?] 6413 (ołówkiem); adnotacja ołówkiem: "Bortków."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Portret mężczyzny w zbroi

    Na kartonie verso adnotacja ołówkiem: "Lwów". ...
  • Siodła końskie

    Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading