Album

  • Dekoracja malarska sklepienia, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010815”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Ołtarz mariacki, rewers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Pojmania Chrystusa (sługa arcykapłanów)

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „1688” [w odbiciu lustrzanym]. Verso odbitki : adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 013213”, „1688”. Publ.: T. Szydłowski, Le retable de Notre-Dame a ...
  • Kamienica nr 4 (Czarna), portal

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017041. Verso odbitki: adnotacja atramentem „Arch. m. Lwowa”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017042”, „Lwów / Rynek 3 [poprawione na ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading