Album

  • Portret Franciszki z Sienkiewiczów Przysieckiej

    Verso odbitki: pieczęć „Phot. Janina Mierzecka C.F.K.P. / Warszawa”; adnotacje ołówkiem: „Franciszka z Domu Sienkiewiczówna Przysiecka / Szambelanowa Dworu Polskiego / Malował Jan Pawłows ...
  • Wieża bramna, widok z dziedzińca zewnętrznego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009476”. Verso tektury: adnotacje flamastrem: „UJAZD”, „ZAMEK KRZYŻTOPÓR” „IHS”; adnotacja ołówkiem „Krzyżtopór / (Broż 59 ...
  • Fasada, fragment, zdjęcie grupow (m.in. Jan Białostocki, Adam Miłobędzki, Lech Kalinowski, Mieczysław Porębski, Jerzy Gadomski, Adam Małkiewicz, Janusz Kębłowski)

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015261”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading