Album

  • Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej, fragment

  • Krucyfiks

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania; retusz. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007522”, „Raciborowice, kosc par., krucyfiks ok. 14 ...
  • Kaplica św. Anny, figura św. Anny Samotrzeć, fragment

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 014058. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014057”, [sygn.] „IHSUJ P 014058”. Verso kartonu: pieczęć „Institut für Deutsche O ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading