Album

  • Widok ogólny od zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004744. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004745”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Budynek nr 7 (Gmach Banku Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009645”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Warszawa”, [przekreślona] „1461”, „86”, „[...]”; naklejona etykieta „INSTYTUT ...
  • Lichtarz

Wszystkie zdjęcia
X
Loading