Album

  • Fresk św. Katarzyna w iluzjonistycznym retabulum ołtarzowym

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Lubieszów"; "Obraz w ołtarzu bocznym. fot. Plater. r. 1922."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok gmachu muzeum

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1299 w PIS. [1 dublet] ...
  • Nagrobek Atanazego Bragi w cerkwi

    Na odwrociu zdjęcia: nr inw. 7470 (ołówkiem); adnotacja ołówkiem: "Pomnik Bragów z XVI w. w Cerkwi św. Trójcy w Wilnie (1580) / Zakład Hist. Szt.". Z daru Komisji do Badania Historii Sztuki ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading