Album

  • Jadalnia, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005749”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „154”, „Mirogonowice / p. Opat. Dwór”, „[...]an / [...]akowski”; naklejona etykieta ...
  • Modlitwa w Ogrojcu

    Recto odbitki: retusz; ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWER ...
  • Kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007713”, „Rybnik / fot. Z. Cisłowski, 8 IX 76”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading