Album

  • Cerkiew

    Na kliszy u dołu adnotacja: "Z. S. A. 193. KAŁAHARÓWKA. CERKIEW DREWNIANA. FW." Na kartonie adnotacja piórem: "Kałaharówka". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw ...
  • Krużganek południowy

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK24 Lwów V.2. 003. Na kartonie adnotacje piórem: "KATEDRA ORMIAŃSKA"; "Lwów." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 8003 (piórem); a ...
  • Widok ogólny cerkwi i wieży Korniaktowskiej od wschodu

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1290 w PIS. [1 dublet] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading