Album

  • Widok od wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004378. Recto kartonu: adnotacja atramentem „KUROZWĘKI”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004377”. Verso kartonu: pieczęć „[...]o, w S ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004154. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004153”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Widok ogólny od południa

Wszystkie zdjęcia
X
Loading