Album

  • Nagrobek Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001401 – IHSUJ P 001405, IHSUJ P 001407 – IHSUJ P 001408. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001406”. Verso tektury: adnotacja ...
  • Figury świętych Katarzyny i Doroty

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001313, IHSUJ P 001316. Recto odbitki: adnotacja z negatywu „78”. Verso odbitki: adnotacja atramentem „DĘBNO”; adnotacje ołówkiem: „78”, ...
  • Portret mężczyzny

    Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „F”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018741”; kredką linie kadrowania. Verso kartonu: pieczęć „Zakład art. fotograficzny / A. PAW ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading