Album

  • Dział Sztuki Zdobniczej, fragment sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009784”. ...
  • Widok od północnego zachodu

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012760”. ...
  • Kapa koronacyjna (tył)

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Katedra Skarbiec Kapa bpa A. Trzebickiego 1670 z kapturem 1669 r.”, „Wawel (niepodpisane)”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWE ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading