Album

  • Ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej, fragment

    Odbitka naklejona na dwa kartony. Recto drugiego kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 5979”; adnotacja atramentem „Gostyń.”; adnotacje ołów ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008116”, „41141”, „Skrzynno / pow. opoczyński [dopisek długopisem „(kieleckie)”] / Kościół paraf / «Matka Boska z dzieciątkie ...
  • Tryptyk

Wszystkie zdjęcia
X
Loading