Album

  • Portret Franciszki z Mycielskich Sołtykowej z zamku w Kurozwękach

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004397. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004398”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kurozwęki”, „11”; naklejona ety ...
  • Ołtarz

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006363, IHSUJ P 006364. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006362”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „463”; nakl ...
  • Brutus i Porcja

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: pieczęć „A. SZUBERT, FOTOGRAF, KRAKÓW”; pieczęć „NAŚLADOWNICTWO ZASTRZEGA SIĘ”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading