Album

  • Malowidła na sklepieniu nawy, Apoteoza św. Norberta

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem „K. Klasztorny [...] / wnĘtrze – sklepienie [...] / polichromia / data zdj. 1973 – W. Górski”. Recto kartonu: adnotacja flamastrem [przekreślona długopi ...
  • Portal w północnym ramieniu krużganka

  • Kraków, Rynek Główny, kamienica nr 17 (Hetmańska), sala na parterze, zwornik z przedstawieniem znaku kreskowego (gmerku?) na tarczy (odlew)

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [błędny nr inw.] 6909”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011352”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading