Album

  • Nagrobek biskupa Pawła Holszańskiego

    Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Wilno katedra / Pomnik bpa Pawła Holszańskiego. + 1555 / Zakład Hist. Szt. In. 7458. Na luźnej kartce papieru: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI ...
  • Komnata partretu w trakcie wschodnim, kominek

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHS UJ P 000067. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000066". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
  • Widok na prezbiterium

    Verso odbitki: pieczęć „Archiwum Konserwatora / Nr...” wypełniona atramentem [Nr] „2 d.”; pieczęć „Nr ...”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000141”, „Bełk pow. Rybnik / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading