Album

  • Cerkiew

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK12 Krakowiec 008. Na jednym kartonie z sygn. OTPK12 Krakowiec 006. Na kartonie adnotacja piórem: "Krakowiec Cerkiew". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna ...
  • Portal w Domu Szembekowskim (Rynek nr 7)

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 026. Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "Lwów Rynek 7"; "Arch. m. Lwowa". ...
  • Wieża

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK40 Wilno V.1.3. 023. Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6598; adnotacje piórem: "Wilno". Na kartonie verso: ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading