Album

  • Spichlerz dworski

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007532. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007531”, „Raciechowice”. ...
  • Pałac

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacja kredką „x”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006051”, [przekreślona] „Niedźwiedź – pałac / 4384 / fot. Oleś 1932”, [wymazana] ...
  • Widok od południa, Baszta Sandomierska

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016067”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIEL ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading