Album

  • Dzwonnica-brama

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004194. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „162”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHUSJ P 004195”. Verso tektury: adnotacje ołów ...
  • Ołtarz Matki Boskiej, część środkowa z obrazem

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007116”; litografowana ramka. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje atramentem: [nr inw.] „7624”, „Obraz Na ...
  • Kielich

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015021. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015022”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Kościół Reformatów / kie ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading