Album

  • Ogrodzenie kościoła z bramką

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001524. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001525”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Chrzcielnica

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009552, IHSUJ P 009553. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009551”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Fasada

Wszystkie zdjęcia
X
Loading