Album

  • Ornat

    Verso odbitki: nadrukowane rubryki; adnotacja atramentem „Prandocin”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007182”. ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zdjęcia z krzyża (niewiasta)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013251. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013252”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1738”. Publ.: T. Szydłowsk ...
  • Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, inicjał "B"

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 012449. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading