Album

  • Rzeźba Marii Magdaleny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000687, IHSUJ P 000689. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000688”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bukowina.”, „19.”, F ...
  • Dekoracja malarska stropu nad zakrystią

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „GIERAŁCICE / Strop – fragment polichr. / K w. XVI. / Fot. Jan Samek”; adnotacje ołówkiem: [wymazana] „Gierałcice / strop [...] XVI w. / [...]”, [sygn ...
  • Świecznik wiszący

    Reprodukcja ilustracji z: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Löbau, oprac. Johann Heise, Danzig 1895, il. 1a. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002135”. Verso tektury: ad ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading