Album

  • Kaplica "Grób Chrystusa"

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002909. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „Z.S.A. 832. KALWARJA PACŁ. KAPL. »GRÓB CHRYSTUSA«. FW.”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kal ...
  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja kredką „1631”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007187”. Verso tektury: adnotacja flamastrem „PROSZOWICE / kościół parafialny / OŁTARZ GŁÓWNY”; adnotac ...
  • Kielichy mszalne

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6875”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading