Album

  • Ołtarz Ukrzyżowania, Chrystus Ukrzyżowany na tle panoramy Jerozolimy

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacje flamastrem: „Grybów”, „XVII w”; adnotacje ołówkiem: „CBI M”, [wymazana] „Grybów 20693 [?] C.B.I. / pow. nowosądecki woj. krakowskie / ...
  • Lampka w formie putta

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001317, IHSUJ P 001319. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001318”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Wnętrze, fragment ekspozycji „Altdeutsche Kunst aus Krakau und aus dem Karpahtenland” z 1942 roku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015175, IHSUJ P 015176 i IHSUJ P 015177. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / Kraków, ul. Smoleńsk 9 / Seria... No... / Ws ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading