Album

  • Kobierzec

    Recto odbitki: sucha pieczęć „LKoehler”. Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOLOGICZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017727”, „Lw ...
  • Nawrócenie św. Katarzyny Aleksandryjskiej przez pustelnika

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013514. Recto kartonu: pieczęć „Zakład Historji Sztuki Uniw. Jagiell. [nr inw. atramentem „2601”]”; adnotacja atramentem „Kulmbach / Nawró ...
  • Kaplica Męki Pańskiej (Czartoryskich), tryptyk Ukrzyżowania (tzw. tryptyk króla Jana Olbrachta), kwatery Modlitwa w Ogrojcu i Ecce Homo

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011753. Verso tektury: adnotacje ołówkiem „Olbrachta”, „KRAKÓW Katedra – Muzeum Metropolitalne – 1. Modlitwa w Ogrojcu 2. Ecce Homo z trypt ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading