Album

  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: pieczęć „MUZEUM POMORSKIE / W GDAŃSKU / ul. Rzeźnicka nr. 25 / tel. 340-31”; pieczęć „Fot. Adam Podlewski / Wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacje ołówkiem: „Warsztat ...
  • Ołtarz mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka, trumna relikwiarzowa

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 012572. Recto tektury: adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012571”, [sygn.] „IHSUJ P 012572”. ...
  • Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, inicjał

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 012448. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERS ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading