Album

  • Widok od północy

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „61”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015010”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
  • Tryptyk Ostatniej Wieczerzy, scena główna

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 003538, IHSUJ P 003540”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kobylepole.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003538”, „IHSUJ P 0033539”, „IHSUJ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading