Album

  • Wnętrze, widok w stronę prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017806. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 017804. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 017804”, „IHSUJ P 017805”. Verso karton ...
  • Wilkom cechu wielkiego w Bieczu

  • Ościeże portalu na podwórzu jednej z kamienic, fragment

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „25”; adnotacje ołówkiem: „Zdewastowany portal średniow / Rynek podwórze”, [sygn.] „IHSUJ P 011378”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading