Album

  • Dziedziniec arkadowy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000050, IHSUJ P 000052, IHSUJ P 000053. Recto kartonu: druk "Fotografował J. KRIEGER w Krakowie. Naśladownictwo zastrzega się."; adnotacja atramentem ...
  • Dekoracja malarska sklepienia nawy głównej, Dziewięć chórów anielskich

    Verso odbitki: pieczęć „Fotograf Laskowski, Wolsztyn”; pieczęć „Konserwator / Okręgu Poznańskiego”; adnotacje atramentem: „[Wol]sztyn, pow. wolsztyński / [Koś]ciół paraf.”, „Ks ...
  • Widok od zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016535”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Buczacz. / Bazyljanie.”, „32”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYT ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading