Album

  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK18 Lwów V.1.1. 003. Na odwrocie zdjęcia: adnotacja piórem: "Arch. m. Lwowa"; adnotacja ołówkiem: "Kaplica Boimów". Neg. w Archiwum Miasta Lwowa. ...
  • Ołtarz główny, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002207. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002206”. ...
  • Drzwi, fragment

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 005116. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005117. Verso tektury: adnotacja niebieską kredką „20”; adnotacja ołówkiem„Luborzyc ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading