Album

  • Widok od północnego zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003271”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kazimierz n. Wisłą”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLO ...
  • Widok ogólny

    Reprodukcja fotografii Teodora Szajnoka z r. 1868 wykonana przez Józefa Kościeszę Jaworskiego. Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 017280. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHS ...
  • Widok zewnętrzny

    Reprodukcja fotografii Walerego Rzewuskiego. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015114”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading