Album

  • Arkady międzynawowe

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002721, IHSUJ P 002722, IHSUJ P 002723. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „(arch. L. K.)”, [sygn.] „IHSUJ P 002724”. ...
  • Chór zakonny, wnętrze

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 017356. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017357”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
  • Widok od zachodu

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016063”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Wawel / Widok ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading