Album

  • Tableau z rytowaną panoramą miasta otoczoną fotografiami budowli

    Na kartonie: odciśnięty firmowy stempel "M. Greim Photographie a Kamenetz Pod:"; adnotacje piórem: "Stary Most"; "Kamieniec Podolski"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: p ...
  • Widok od fasady

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 6591 (piórem). Na jednym kartonie z sygn. OTPK29 Małomożejków 002. Na kartonie pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr ...
  • Sala Żółta

    Reprodukcja fotografii E. Trzemeskiego. Na odwrociu zdjęcia adnotacja piórem: "Podhorce / Sala Żółta / fot E. Trzemeski / ze zb. Dr. A Czołowskiego". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading