Album

  • Enkolpiony wykopane w Czermnie

    Recto kartonu: adnotacja atramentem [ręką E. Rastawieckiego] „Krzyż Grecki, brązowy, bardzo starożytny, wykopany we wsi Czermnie w Pow. Hrubieszowskim.”. Verso kartonu: pieczęć „Muzeum Un ...
  • Portal wejściowy

    Reprodukcja fotografii. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „4055” [w odbiciu lustrzanym]. Recto sfotografowanej odbitki: z negatywu adnotacja „Tum Łęczycki. Portal 164.” [w odbiciu lustrzan ...
  • Dziedziniec, maszkaron

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ARTYSTA – FOTOGRAF / KRAKÓW”; adnotacja flamastrem „P. Skała”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006859”, „58”, „Ryc 55 Odkryt ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading