• Prezbiterium

    Na odwrocie zdjęcia: pieczęć "Institut für Deutsche Ostarbeit Kunstgeschichte"; nr inw. 6855 (ołówkiem); adnotacja ołówkiem: "Busk Pfarrkirche". ...
  • Widok ogólny

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Dolina 001. Na kartonie adnotacja piórem: "Dolina". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6542 (piórem); "Cerkiew w Dolinie pow. do ...
  • Widok północnej pierzei rynku z kościołem parafialnym i dzwonnicą

    W albumie "Zabytki żółkiewskie. Album wydane na pamiątkę uroczystości odprawionej w Żółkwi na dniu 12 września R. P. 1867 ku czi króla Jana III. Fotografował z natury i wydał własnym nak ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading