Album

  • Wnętrze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000468”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Bobowa N: 920 / Grybów / kość. par.”, „fot. T. Sz. / 1926”, „47”'; naklejona etyk ...
  • Dziedziniec arkadowy, narożnik północno-zachodni

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN“. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016103”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „14”; naklejona etykiet ...
  • Kaplica Męki Pańskiej (Czartoryskich), tryptyk Ukrzyżowania (tzw. tryptyk króla Jana Olbrachta)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011736. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGI ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading