Album

  • Spichlerz dworski

    Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009431”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRA ...
  • Św. Katarzyna, skrzydło tryptyku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006677, IHSUJ P 006679. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006778”, „Paczółtowice / kościół parafialny / skrzydło tryptyk ...
  • Lamus

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018143”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem [wymazana] „Lamus w Stefanowie / Fot. J[...]”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading