Album

  • Dział Sztuki Zdobniczej, sala 12, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009775”. ...
  • Czara

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6891”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 015917”, „Majol. włoska w. XVI Muzeum XX. Czartory ...
  • Kraków, katedra, nagrobki Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego

    Verso kartonu: adnotacje flamastrem: „KRAKÓW, KATEDRA, RYSUNEK POMNIKÓW JANA III SOBIESKIEGO I MICHAŁA KORYBUTA WIŚNIOWIECKIEGO”, „IHS”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading