Album

  • Wnętrze, widok w stronę prezbiterium

    Recto odbitki: adnotacje atramentem: „J.”, [nr inw.] „6614”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6614”; adnotacja atramentem „Szczepa ...
  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008090, IHSUJ P 008092. Recto odbitk: z negatywu adnotacja „[...]68”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / Warszawa, ...
  • Widok od południa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005624”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading