Album

  • Kaplica Ukrzyżowania, ołtarz, figura św. Longina

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003324. Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 003321. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003321”, „IHSUJ P 003322”. Verso tektury: a ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem (?), tzw. św. Barbara

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Portal

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013856”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków kościół św. Wojciecha”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading