Album

  • Malowidła w kaplicy płd., sceny z dziejów Abrahama, św. Piotra, św. Szczepana i św. Pawła

    Recto odbitki: adnotacja kredką „40”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 001009”, „Ryc. 71.”, „Malowidła ścienne w kościele klasztornym w Czerwińsku; w. XIII”, [przekreślona] ...
  • Wit Stwosz, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, płyta wierzchnia (odlew gipsowy)

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000107”. Publ.: Feliks Kopera, Wit Stwosz w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 10, 1908, s. 88, il. 70. ...
  • Relikwiarz Krzyża Św., medalion ze sceną Ukrzyżowania

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007878. Publ.: „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 7, 1937-1938, s. 13, il. 8. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading