Album

  • Fasada

    Na kartonie adnotacje piórem: "Św. Stanisław"; "Fasada dawnej cerkwi"; "Kościół O.O. Franciszkanów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "fund r ...
  • Widok zamku w Podhorcach

    Na odwrociu zdjęcia adnotacja piórem: "Podhorce / repr wg N. Orda / Album widoków polskich... VI". Z materiałów W. Kreta. ...
  • Baszta i mury klasztoru brygidek

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Sokal, p. sokalski, lwowskie / Baszta i mury zamkowe / Widok ogólny baszty / i murów. / 13 x 18. / fot. Jaworski. / 1912. / 1606"; naklejona fiszka IHS UJ A ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading