Album

  • Ołtarz

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „BIAŁYSTOK”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000254”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „Białystok”. ...
  • Poliptyk z Lusiny, św. Katarzyna

  • Poliptyk dominikański, Pocałunek Judasza

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 2927”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading