Album

  • Rzeźbione wsporniki gzymsu stall według rysunków Aleksandra Augustynowicza

    Reprodukcja dwóch rysunków. Na jednym kartonie z sygn. OTPK20 Lwów V.1.3. 024. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7950 (p ...
  • Widok ogólny od południowego wschodu

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Skrzydło południowo - zachodnie

    Na kartonie adnotacje piórem: "Żółkiew. Zamek Sobieskich"; "część skrzydła połudn. zachodn." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fo ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading