Album

  • Widok od płn.zach.

    Odbitka z tego samego kliszy co sygn. IHSUJ P 000477, IHSUJ P 005635. Recto odbitki: p.d. z negatywu adnotacja „[...]235” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHS ...
  • Widok od zach.

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „BIECZ”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000302”. Verso kartonu: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHI ...
  • Św. Katarzyna, skrzydło tryptyku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006677, IHSUJ P 006679. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006778”, „Paczółtowice / kościół parafialny / skrzydło tryptyk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading