Album

  • Sfinks w parku pałacowym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000284”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białystok / Park Branickich / Sfinks prawy.”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Widok ogólny

    Verso odbitki: pieczęć „[TAD]EUSZ / [PRZYP]KOW: / [SKI F]ECIT.”; adnotacje ołówkiem: „Jaworki / widok ogólny”, [sygn.] „IHSUJ P 002649”. ...
  • Puszka

    Recto tektury: adnotacja długopisem „O/[nieczytelne] r. O/[nieczytelne]”; adnotacja kredką „213”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006889”, „Pr. z hist. szt. 11”, „ryc. 8”, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading