Album

  • Widok nawy z amboną i ołtarzem św. Antoniego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK02 Brzeżany 017. Neg. w IS PAN. ...
  • Stół francuski

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „21”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Zbiory Zygmunta Glogera wraz z opisem

    Na jednym kartonie z drugą odbitką albuminową [bez sygn.], wym. 7,3 x 13,6 cm. Recto odbitki: adnotacje z negatywu [numery od 1 do 57, częściowo poprawione atramentem]. Recto kartonu: adnotacja a ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading