Album

  • Nagrobek Marii Konopnickiej

    Z zestawu fotografii w obwolucie z tytułem cyrylicą: "Łyczakowskoje miemorialnoje kładbiszcze". ...
  • Ikonostas

    Na kartonie adnotacja piórem: "Stara Sól." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6565 (piórem); adnotacja piórem: "Ikonostas w Cerkwi"; adnotacja ołówkiem: "pow. ...
  • Sień bramy wjazdowej

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK36 Świrz 009. Na kartonie adnotacja piórem: "Świrz Brama wjazdowa". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Ar ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading