• Kapliczka przydrożna

    Na brzegu kliszy w prawym dolnym rogu nr 7265 (w odbiciu lustrzanym), w lewym nieczytelna adnotacja. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Hroszowka"; n ...
  • Niedokończona fasada od ul. Krakowskiej

    Na odwrocie zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Katedra ormiańska". ...
  • Kościół w trakcie remontu w r. 1902

Wszystkie zdjęcia
X
Loading