Album

  • Folwark

    Verso odbitki: pieczęć „JAN / WOJ / NAR / SKI / EX / LIB / RIS”; pieczęć „Wszelkie prawa autorskie zastrzeż[one]”; pieczęć „OŚRODEK DOKUMENTACJI I ZABYTKÓW / FOTOTEKA / Warszawa, ul ...
  • Ołtarz boczny, Prorok Izajasz

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004695”, „41”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wy ...
  • Kaplica św. Anny, figura św. Anny Samotrzeć, głowa św. Anny

    Odbitka na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 014057. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014057”, [sygn.] „IHSUJ P 014058”. Verso kartonu: pieczęć „Institut für Deutsche O ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading