Album

  • Kaplica Matki Boskiej, widok od południa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004671”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „32”, „Leżajsk / bernardyni”, „IV.” „g) wieżyca na kaplicy Matki [nieczytelne] Cu ...
  • Kobierzec

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6060”; adnotac ...
  • Pontyfikał Erazma Ciołka, miniatura

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6085”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6085”; adnotacje długopisem: [przekreślona ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading