Album

  • Lublin, Nowy Ratusz, rycina w "Album Lubelskim"

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004876”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Lublin”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARC ...
  • Wazon

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 005788, IHSUJ P 005789, IHSUJ P 005790, IHSUJ P 005792, IHSUJ P 005793. Recto tektury: adnotacje atramentem [pod odbitkami]: „Nr 7 i 8”, „N. 11”, „N. 14” ...
  • Tryptyk z Mikuszowic, skrzydło, Powołanie św. Piotra i św. Andrzeja, Wizja św. Jana na Patmos

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015426. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015428”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „KRAKÓW / MUZ. NARODOWE / Tryptyk z Mik ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading