Album

  • Figura św. Jana Nepomucena

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001941”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „Gołąb – puławski / Figura św. J. / ...
  • Nagrobek trzech Janów Tarnowskich

    Recto odbitki: retusz [negatywu]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008932”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Tarnów / 7093”, „2”; naklejona etykieta „INSTYTUT H ...
  • Sala Przeglądu Wojsk

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016137”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Wawel / [nieczytelne] / Zamek / sień zw. Salą Prze- / glądu Wojska”; naklejona e ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading