Album

  • Taras z sadzawką w parku

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, TARAS Z SADZAWKĄ w PARKU”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003060”. Verso kartonu: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZ ...
  • Laska kantorska

    Recto odbitki: sucha pieczęć „S. Fleury”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 4462”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018307”, ...
  • Kraków, katedra, nagrobek kardynała Fryderyka Jagiellończyka, płyta wierzchnia

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012112. Odbitka naklejona na dwa kartony. Recto pierwszego kartonu: adnotacja ołówkiem „M: Cercha. / 1868”. Recto drugiego kartonu: pieczęć „G ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading