Album

  • Ołtarz boczny

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „21”, [sygn.] „IHSUJ P 010988”. ...
  • Epitafium Stanisława Lubartha w południowym ramieniu krużganków klasztoru franciszkanów w Krakowie

    Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „M. Cercha”. Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEŹDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacje ...
  • Nagrobek królowej Jadwigi Andegaweńskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012047. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 5914”; pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading