Album

  • Widok z boku

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Brody"; naklejona fiszka ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Cerkiew św. Mikołaja na cmentarzu

    Na kartonie adnotacja piórem: "Rosólna". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6557 (piórem); adnotacja piórem: "Cerkiew w Rosólnej / pow. bohorodczański"; adnot ...
  • Ołtarz boczny

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Brody. / Kościoł gr-kat. / Ołtarz boczny."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading