Album

  • Portal na I piętrze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003775”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kościelniki, Kraków; Kraków. / Pałac. I piętro – drzwi / 6 x 6 / w archiwum Wojew. Kons ...
  • Kapitele kolumn bocznego portalu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003690”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Koprzywnica”, „20”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
  • Dzwonnica

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „1919”[?] [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003602”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kolembrody, Radzyń, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading