Album

  • Widok po ostrzale w r. 1917

    Na kartonie adnotacje piórem: "Św. Stanisław"; "Kościół OO. Franciszkanów (d. cerkiew)". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "ad 4174 17". Publ ...
  • Nagrobek Sranisława Tarnowskiego

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Chroberz Kościół parafjalny. Pomnik Jana Stanisława Tarnowskiego podskarbiego W. Kor., wojew. sandomiersk. / + 1568.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSU ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000648”. Verso kartonu: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading