Album

  • Portret Jana Nepomucena Małachowskiego

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje atramentem: „Józef Grassi / Jan Małachowski starosta opoczyński w r. 1792 / póź ...
  • Kraków, Collegium Novum, plan sytuacyjny

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015258”. ...
  • Chrystus Zmartwychwstały

    Verso odbitki: adnotacje długopisem: „Kraków Norbertanki”, „FS”; ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014852”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading