Album

  • Polichromia stropu prezbiterium, Wniebowzięcie i Koronacja Najświętszej Marii Panny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009179, IHSUJ P 009180. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009181”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...


  • ...
  • Tapiserie z herbem Pogoń, fragment

Wszystkie zdjęcia
X
Loading