Album

  • Widok ogólny

    Recto odbitki: retusze białą i szarą farbą. Verso odbitki: adnotacja flamastrem „BOLESŁAW, KOŚCIÓŁ PAR., / KAPLICA LIGĘZÓW”; adnotacje kredką: „+”, [nieczytelna]; adnotacje ołówki ...
  • Św. Piotr

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004582. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004583”, „Leńcze / kościół par. / fot. L. Lepszy”. ...
  • Dom Legionistów im. Józefa Piłsudskiego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011478”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Dom Im. Józefa Piłsudskiego / w Oleandrach”, „fot. «Foto-Zet» 1939”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading