Album

  • Archanioł Gabriel z grupy Zwiastowania z kościoła w Solcu nad Wisła

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 007953, IHSUJ P 007954. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Sandomierz.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007953”, „IHSUJ P 007954”, „IHSUJ P 0 ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, fragment draperii szat apostoła

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012961. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012960”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Kościół N. P. M. / fot. St ...
  • Kaplica św. Anny, figura św. Anny Samotrzeć, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014063, IHSUJ P 014064 i IHSUJ P 014065. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014066”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading