Album

  • Pomnik Jana III Sobieskiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK13 Lwów IV.1. 017. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7942 (piórem) z adnotacją piórem: " ...
  • Nagrobek W. Barwińskiego

    Z zestawu fotografii w obwolucie z tytułem cyrylicą: "Łyczakowskoje miemorialnoje kładbiszcze". ...
  • Św. Anna Samotrzeć

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK35 Sąsiadowice 004. Na kartonie verso adnotacja ołówkiem: "Sąsiadowice św. Anny Samotrzecia"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading