Album

  • Hełm wieży Korniaktowskiej

    Na odwrocie zdjęcia adnotacja piórem: "Cerkiew wołoska hełm"; adnotacja czerwoną kredką: "tab 118a."; adnotacja ołówkiem: "publ. Mańkowski w Pr. Kom. Hist. Sztuki. wieża lwowska"; linijki ka ...
  • Wnętrze

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006997, IHSUJ P 006999. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006998”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „523”; nakl ...
  • Tryptyk św. Bartłomieja, obraz środkowy i dwie kwatery ze scenami męczeństwa św. Bartłomieja

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005951. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005950”, [wymazana] „NIEDZICA FARA[?]”. Verso kartonu: pieczęć „Zakład Histor ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading