Album

  • Dawny kościół dominikanów - ruiny fasady

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Bohorodczany"; "42"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Pomnik Jana III Sobieskiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK13 Lwów IV.1. 017. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7942 (piórem) z adnotacją piórem: " ...
  • Kamienica Czarna, fragment fasady

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK14 Lwów IV.1. 007. Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów. (Czarna Kamien. Anczowskiego)." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading